Wytwórcy

O Jagieliński Artur Gospodarstwo Ekologiczne

Ja wraz z rodziną (3 pokolenia) prowadzę gospodarstwo sadownicze, mamy wielopokoleniowe tradycje prowadzenia sadu. Moi przodkowie zakładali pierwsze sady na Wichradzu (we wsi obok Warki). Gospodarstwo jest nowoczesne oparte na tradycjach. Rodzine gospodarstwo ekologiczne, produkuje stosując systemy zarządzania gospodarstwem i produkcją żywności, łącząca najkorzystniejsze dla środowiska i klimatu praktyki, które zapewniają wysoki stopień różnorodności biologicznej. Środki użyte do produkcji owoców zgodne są z ekologicznym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, ochronę zasobów naturalnych oraz stosowanie wysokich norm dotyczących produkcji wytwarzane przy użyciu naturalnych środków i procesów. Tak produkowane produkty przyczyniają się do ochrony środowiska.


 

Zdjęcie dostawcy

Jagieliński Artur Gospodarstwo Ekologiczne

Warka 05-660 ulica Wichradzka 120, Warka 05-660
Brak produktów.
Pomoc 100% gwarancji jakości